coderjook - kids get future proof

ik leer PROGRAMMEREN

Kids Get future Proof

Programmeren: vragenrondje
  • En wat kun je allemaal programmeren?
  • En waar zitten computers allemaal in?
  • En waarom zou je de computers willen programmeren? 
Zijn computers slim?
  • Computers zelf zijn eigenlijk helemaal niet zo slim. Ze hebben een geheugen om dingen te onthouden en een processor om dingen uit te kunnen reken.  Maar daarmee kunnen ze nog niet veel ze hebben altijd nog een set instructies / heleboel opdrachten van de mens nodig om hun taak goed uit te voeren.

    Alle sites, programma’s en spelletjes die jij ziet op het internet zijn dus door iemand gemaakt. Die persoon heeft dit gemaakt door dit te programmeren.

Wat is programmeren

 

  • De programmeur schrijft een instructie/opdracht uit voor de computer op een manier dat de computer dat ook begrijpt en dan voert de computer deze opdracht uit. Hij/zij geeft daarbij stapjes die de computer op volgorde uitvoert. Deze instructie wordt gedaan in programmeertaal. Het schrijven van een computerprogramma heet programmeren. Programmeren is het schrijven van een set instructies voor een computer

Robots zijn geprogrammeerd door mensen

Een computer doet alleen wat je programmeert. Sommige instructies zijn voor ons goed te begrijpen, maar daar snapt een computer niets van. Als je het een instructie geeft:  “teken een rondje”, werkt de computer niet en geeft het een foutmelding of doet het niets. Als  je iets de computer wilt laten uitvoeren moet je de opdracht in hele kleine stukjes acties hakken en in de juiste volgorde in de computer  invoeren.

 

We gaan nu aan de slag met de SMEER ROBOT.

Algoritmes

Als  je iets de computer wilt laten uitvoeren moet je de opdracht in hele kleine stukjes acties hakken en in de juiste volgorde in de computer  invoeren. 

Opdracht 1: De smeerrobot / figuur tekenen

Opdracht 2: https://studio.code.org/hoc/1

Opdracht 3: begin met Scratch https://scratch.mit.edu/

Login met ikleerscratch + je nummer

 

Opdracht kleuters:

https://schooltv.nl/video/koekjes-bakken-met-flip-de-beer/#q=bakken